Felhasználói és vásárlási feltételek

Örömmel üdvözöljük a ViTal-Comp WEBSHOP vásárlói között. Kérjük, mielőtt rendelését megtenné, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Az eladó adatai:
ViTal-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft.
 1037 Budapest, Laborc köz 9.
Telefonszám: +36 1 453 07 49
Fax: +36 1 250 08 74
E-mail küldése: sales@vitalcomp.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
1.1. A ViTal-Comp WEBSHOP-ban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a http://www.vitalcomp.info webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.
1.2. A ViTal-Comp WEBSHOP-ban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

2. REGISZTRÁCIÓ (a regisztrációról bővebben):
2.1. Amennyiben a vásárló a ViTal-Comp WEBSHOP-ban még nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
2.2. Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és a ViTal-Comp WEBSHOP semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK:
3.1. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az oldal fejlesztője felelős.
3.2. A bemutatott termékek mellett feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG:
4.1. Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.
4.2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
4.3. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.
4.4. A ViTal-Comp WEBSHOP-ban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (a rendelésről bővebben):
5.1. A ViTal-Comp WEBSHOP-ban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
5.2. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a megfelelő oldalakon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a ViTal-Comp Kft. felelősséget nem vállal.
5.3. Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.
5.4. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
5.5. A kiszállítást megelőzően a ViTal-Comp Kft. értesítést küld a vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a levélben közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. 5.6. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

6. FIZETÉS ÉS A SZÁLLÍTÁSI DÍJAK:
6.1. A megrendelt termékek árát és a kiszállítás díját a szállításkor készpénzben kell kiegyenlíteni.
6.2. A szállítás díja Budapestre alkalmanként 3 500 Ft, vidékre 60 Ft/km.
6.3. A szállítás nettó 300 000 Ft feletti rendelés esetén díjtalan.

7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:
7.1. A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a ViTal-Comp Kft. ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
7.2. A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
7.3. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
7.4. A ViTal-Comp Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. Csomagolás nélkül a szállító a terméket visszavenni nem tudja.
7.5. A ViTal-Comp Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:
8.1. A ViTal-Comp WEBSHOP-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
8.2. A ViTal-Comp Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a ViTal-Comp WEBSHOP akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
8.3. A ViTal-Comp Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a ViTal-Comp WEBSHOP-hoz való csatlakozás miatt következett be.
8.4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
8.5. Egyedül a vásárló felelős a ViTal-Comp WEBSHOP-hoz való kapcsolódásáért és a ViTal-Comp WEBSHOP-ban való vásárlásért.
8.6. A ViTal-Comp Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
8.7. A ViTal-Comp Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a ViTal-Comp WEBSHOP-ban történt megjelentés időpontjától lép életbe.
8.8. A ViTal-Comp Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a ViTal-Comp WEBSHOP-ot, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a ViTal-Comp Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.
8.9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a ViTal-Comp WEBSHOP-ban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
8.10. A ViTal-Comp Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a ViTal-Comp Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
8.11. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a ViTal-Comp Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

9. SZEMÉLYES ADATOK:
9.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
9.2. A ViTal-Comp Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a ViTal-Comp Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
9.3. Cégünk adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken tekinthetik meg.